Translate

יום שלישי, 24 בדצמבר 2013

מפגש רביעיהמפגש הרביעי -

את המפגש הרביעי פתחנו בחגיגיות בספרייה המחודשת שלנו.
לאחר , שאת חלק מהמשתתפים לא ראינו מספר שבועות (בשל הסופה וחופשת החנוכה) עשינו חזרה קצרה על הכלים שלמדנו עד כה.

סבתא פרידה ואריאל שיתפו את הקבוצה בחווית כתיבת התיעוד. סבתא פרידה הביאה עמה תמונות , אותן סרקנו בהמשך , והראתה לקבוצה.

בהמשך כולם התחילו במלאכת התיעוד, כאשר חלק התמקדו בסיפור ממוקד וחלק עדיין חשו צורך לספר לנכדיהם השתלשלות חייהם. 

מחכים ומצפים להמשך המפגשים. 

בברכה
לאה אספיס

מפגש שלישיביום סוער , בגשם שוטף בקור מקפיא סבתא אמיצה אחת הופיעה.


סבתא פרידה , כחיילת מצטיינת התייצבה למפגש  עם אריאל, נכדה. 


למרות ובזכות קיבלו סבתא  פרידה ואריאל יחס אישי והחלו במלאכת התיעוד.


היה מרגש לראותם יחד , כאשר סבתא מספרת לאריאל את קורותיה עם עלייתה לארץ מאוסבקיסטאן.