Translate

יום שישי, 31 באוקטובר 2014

מפגש ראשון תשע"ה

הגיע היום הגדול, אליו התכוננו , סבא סבתא בבית הספר! ההתרגשות רבה.

הנכדים החמודים פוגשים אותם בחיבוקים, המבוגרים נבוכים מתרגשים מגודל החוויה, לשבת עם הילדים בכתה.

השיעור מתחיל, מציגים את עצמם, הכירות קצרה ומיד לחידון שהכינו הנכדים : סבא מכיר אותי
מצחקקים ביחד, כולם מנצחים! סבא וסבתא מכירים את הנכדים.

עוברים לשיחה על מחשבים וטכנולוגיה בכלל, יתרונות חסרונות טוב רע? ומי צריך את זה בכלל?

השוואות בין עבר להווה שיחה על דואר מכתבים ופותחים לכל אחד דוא"ל.

קצת מצטלמים ולהתראות בשבוע הבא!יום ראשון, 19 באוקטובר 2014

הכנות לקראת מפגש פתיחה

 
 
 
שנה חדשה, תלמידים חדשים וההתרגשות גדולה.
 
התלמידים מוכנים ומתרגשים לקראת מפגש הפתיחה שייערך ביום ראשון 26.10.14.
 
הם שקדו על מצגות משחק/חידון בו הם יבחנו את סבא וסבתא עד כמה הם מכירים את הנכדים.